Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1381/SXD-QHKT&PTĐT 08-10-2020 V/v Đăng tải dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên đ
52/KH-SXD 14-09-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
145/TB-SXD 01-09-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 8/2020
48/KH-SXD 06-08-2020 Kế hoạch V/v chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ - CP năm 2020
118/TB-SXD 31-07-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 7.2020
46/KH-SXD 09-07-2020 Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2020
102/TB-SXD 07-07-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 6/2020
45/KH-SXD 23-06-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2029/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục
81/TB-SXD 29-05-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 5/2020
133/QĐ-SXD 15-05-2020 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Xây dựng
68/TB-SXD 08-05-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 4/2020
45/TB-SXD 31-03-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 3/2020
29/KH-SXD 09-03-2020 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020
27/TB-SXD 28-02-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 01-02/2020
21/KH-SXD 24-02-2020 Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020
20/KH-SXD 21-02-2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2020
13/KH-SXD 06-02-2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
26/QĐ-SXD 22-01-2020 Quyết định về việc công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đến hết năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
8/KH-SXD 17-01-2020 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng
04/KH-SXD 08-01-2020 Kế hoạch trực tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
02/KH-SXD 07-01-2020 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
1/KH-SXD 06-01-2020 Kế hoạch Công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020 của Sở Xây dựng
03/QĐ-SXD 03-01-2020 Quyết định về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 4 và bình quân năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
247/QĐ-SXD 11-10-2019 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
02/HD-SXD 11-10-2019 Công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng Lạng Sơn
01/HD-SXD 11-10-2019 Về việc Công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng Lạng Sơn
47/KH-SXD 03-10-2019 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
236/QĐ-SXD 02-10-2019 Quyết định, Quy chế làm việc của Sở Xây dựng
997/PĐ-SXD 19-08-2019 Phát động Phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ(04/11/1909 - 04/11/2019)
172/BC-SXD 18-07-2019 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
172/BC-SXD. 16-07-2019 Báo cáo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
171 /BC-SXD 16-07-2019 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012-2020
158/QĐ-SXD 09-07-2019 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
38/KH-SXD 14-06-2019 Kế hoạch Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
79/QĐ-SXD 09-04-2019 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
29/KH-SXD 03-04-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Phòng chống khủng bố năm 2019
21/KH-SXD 12-03-2019 Kế hoạch Trợ giúp người khuyết tật tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng
41/QĐ-SXD 15-02-2019 Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bến bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
15 /KH-SXD 30-01-2019 Kế hoạch duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động Sở Xây dựng
32/QĐ-SXD 28-01-2019 Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Quyết định điều chỉnh Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh
11/KH - SXD 17-01-2019 Kế hoạch trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
09/QĐ-SXD 09-01-2019 Quyết định V/v Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 4 và bình quân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
05/KH - SXD 08-01-2019 Kế hoạch Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2019
361/BC-SXD 28-12-2018 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 26/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
313/BC-SXD 23-11-2018 Báo cáo Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018, phuơng hướng nhiệm vụ năm 2019
294/BC-SXD 14-11-2018 Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL năm 2018
191/QĐ-SXD 02-11-2018 Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
182/QĐ-SXD 25-10-2018 Quyết định Tổ chức Lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp (Đề án 1961) tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn
170 /QĐ-SXD 10-10-2018 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
41/KH- SXD 26-09-2018 Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018
39 /KH-SXD 31-08-2018 Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
139/QĐ-SXD 31-08-2018 Quyết định tổ chức Lớp tập huấn về công tác xử phạt vi phạm xây dựng theo Nghị định số 139/NĐ-CP, ngày 27/11/2017 của Chính phủ
137 /QĐ-SXD 28-08-2018 Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến, sản xuất, kinh doanh đá xây dựng và việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại mỏ đá Sa Khao, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
37/KH-SXD 31-07-2018 Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở năm 2018
317/KH-ĐBSXD 20-07-2018 Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng
36/KH-SXD 19-07-2018 Kế hoạch Tuyên truyền triển khai Chương trình hành động của Ban thường vụ về phát triển du lịch Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn
96/QĐ-SXD 09-07-2018 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
60 /QĐ-SXD 12-05-2018 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Kiểm tra các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lạng Sơn năm 2018
26A/KH-SXD 10-05-2018 Kế hoạch Trợ giúp người khuyết tật tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng
1285/VP-NC 16-04-2018 Về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và di sản văn hoá từ hạng III lên hạng II năm 2018 (1285/VP-NC, ngày 16/4/2018)
1385/BGDĐT-GDTC 11-04-2018 Về việc góp ý dự thảo Dự án đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khoẻ, dự phòng bệnh không lây nhiễm (1280/VP-KGVX, ngày 16/4/2018)
44 /QĐ-SXD 11-04-2018 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
290-QĐ/ĐUSXD 15-03-2018 Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Đảng ủy Sở Xây dựng quản lý
07 /QĐ-SXD 11-01-2018 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 4 và bình quân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
145/QĐ-BXD 10-10-2017 Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng: Công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
496/SXD-KTKH&VLXD 09-07-2015 V/v Cung cấp thông tin để công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Sở Xây dựng