Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
177/QĐ-SXD 05-07-2021 Quyết định về việc công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2021
176/QĐ-SXD 05-07-2021 Quyết định về việc công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Quý II năm 2021
172/QĐ-SXD 02-07-2021 Quyết định Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Xây dựng
702/QĐ-BXD 09-06-2021 Quyết định về việc công bố điều chỉnh bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
131/QĐ-SXD 23-05-2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế và Nội quy tiếp công dân của Sở Xây dựng
785/SXD-QLXD 21-05-2021 Hướng dẫn doanh nghiệp Cung cấp thông tin để công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Sở Xây dựng (hướng dẫn công bố lần đầu)
784/SXD-QLXD 21-05-2021 V/v thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động giá thép đến các hoạt động xây dựng
45/KH-SXD 19-05-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021
04/CBGVLXD-SXD 28-04-2021 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 3 năm 2021
583/SXD-QHKT&PTĐT 23-04-2021 V/v Yêu cầu và tiêu chí lựa chọn phương án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Yên Trạch, huyện Cao Lộc tỷ, lệ 1/500
94/QĐ-SXD 20-04-2021 Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
70/QĐ-SXD 25-03-2021 Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng - Phần cơ cấu chi phí thời điểm gốc năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
207/SXD-QLXD 09-02-2021 V/v tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng
09/KH-SXD 01-02-2021 Kế hoạch trực tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
126/SXD-QLXD 25-01-2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, rà soát an toàn kết cấu trụ cổng công trình
06/KH-SXD 22-01-2021 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
56/KH-SXD 23-12-2020 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021
1515/SXD-QLXD 30-10-2020 V/v dự thảo văn bản tham gia ý kiến dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1381/SXD-QHKT&PTĐT 08-10-2020 V/v Đăng tải dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên đ
250/BC-SXD 24-09-2020 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020
52/KH-SXD 14-09-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
145/TB-SXD 01-09-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 8/2020
48/KH-SXD 06-08-2020 Kế hoạch V/v chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ - CP năm 2020
118/TB-SXD 31-07-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 7.2020
46/KH-SXD 09-07-2020 Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2020
102/TB-SXD 07-07-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 6/2020
45/KH-SXD 23-06-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2029/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục
148/BC-SXD 19-06-2020 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020
81/TB-SXD 29-05-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 5/2020
133/QĐ-SXD 15-05-2020 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Xây dựng
68/TB-SXD 08-05-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 4/2020
45/TB-SXD 31-03-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 3/2020
68/BC-SXD 24-03-2020 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính quý I năm 2020
29/KH-SXD 09-03-2020 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020
27/TB-SXD 28-02-2020 Thông báo kết luận giao ban tháng 01-02/2020
21/KH-SXD 24-02-2020 Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020
20/KH-SXD 21-02-2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2020
13/KH-SXD 06-02-2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
26/QĐ-SXD 22-01-2020 Quyết định về việc công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đến hết năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
8/KH-SXD 17-01-2020 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng
04/KH-SXD 08-01-2020 Kế hoạch trực tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
02/KH-SXD 07-01-2020 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
1/KH-SXD 06-01-2020 Kế hoạch Công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020 của Sở Xây dựng
03/QĐ-SXD 03-01-2020 Quyết định về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 4 và bình quân năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
02/HD-SXD 11-10-2019 Công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng Lạng Sơn
01/HD-SXD 11-10-2019 Về việc Công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng Lạng Sơn
247/QĐ-SXD 11-10-2019 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
47/KH-SXD 03-10-2019 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
236/QĐ-SXD 02-10-2019 Quyết định, Quy chế làm việc của Sở Xây dựng
997/PĐ-SXD 19-08-2019 Phát động Phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ(04/11/1909 - 04/11/2019)
172/BC-SXD 18-07-2019 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
172/BC-SXD. 16-07-2019 Báo cáo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
171 /BC-SXD 16-07-2019 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012-2020
158/QĐ-SXD 09-07-2019 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
38/KH-SXD 14-06-2019 Kế hoạch Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
79/QĐ-SXD 09-04-2019 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
29/KH-SXD 03-04-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Phòng chống khủng bố năm 2019
21/KH-SXD 12-03-2019 Kế hoạch Trợ giúp người khuyết tật tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng
41/QĐ-SXD 15-02-2019 Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bến bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
15 /KH-SXD 30-01-2019 Kế hoạch duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động Sở Xây dựng
32/QĐ-SXD 28-01-2019 Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Quyết định điều chỉnh Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh
11/KH - SXD 17-01-2019 Kế hoạch trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
09/QĐ-SXD 09-01-2019 Quyết định V/v Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 4 và bình quân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
05/KH - SXD 08-01-2019 Kế hoạch Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2019
361/BC-SXD 28-12-2018 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 26/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
313/BC-SXD 23-11-2018 Báo cáo Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018, phuơng hướng nhiệm vụ năm 2019
294/BC-SXD 14-11-2018 Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL năm 2018
191/QĐ-SXD 02-11-2018 Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
182/QĐ-SXD 25-10-2018 Quyết định Tổ chức Lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp (Đề án 1961) tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn
170 /QĐ-SXD 10-10-2018 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
41/KH- SXD 26-09-2018 Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018
139/QĐ-SXD 31-08-2018 Quyết định tổ chức Lớp tập huấn về công tác xử phạt vi phạm xây dựng theo Nghị định số 139/NĐ-CP, ngày 27/11/2017 của Chính phủ
39 /KH-SXD 31-08-2018 Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
137 /QĐ-SXD 28-08-2018 Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến, sản xuất, kinh doanh đá xây dựng và việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại mỏ đá Sa Khao, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
37/KH-SXD 31-07-2018 Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở năm 2018
317/KH-ĐBSXD 20-07-2018 Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng
36/KH-SXD 19-07-2018 Kế hoạch Tuyên truyền triển khai Chương trình hành động của Ban thường vụ về phát triển du lịch Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn
96/QĐ-SXD 09-07-2018 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
60 /QĐ-SXD 12-05-2018 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Kiểm tra các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lạng Sơn năm 2018
26A/KH-SXD 10-05-2018 Kế hoạch Trợ giúp người khuyết tật tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng
1285/VP-NC 16-04-2018 Về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và di sản văn hoá từ hạng III lên hạng II năm 2018 (1285/VP-NC, ngày 16/4/2018)
44 /QĐ-SXD 11-04-2018 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
1385/BGDĐT-GDTC 11-04-2018 Về việc góp ý dự thảo Dự án đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khoẻ, dự phòng bệnh không lây nhiễm (1280/VP-KGVX, ngày 16/4/2018)
290-QĐ/ĐUSXD 15-03-2018 Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Đảng ủy Sở Xây dựng quản lý
07 /QĐ-SXD 11-01-2018 Quyết định Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 4 và bình quân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
145/QĐ-BXD 10-10-2017 Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng: Công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
496/SXD-KTKH&VLXD 09-07-2015 V/v Cung cấp thông tin để công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Sở Xây dựng