Skip to main content
Trích yếu V/v Hướng dẫn quy trình lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị cho các đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
311/SXD-QHKT&PTĐT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng