Skip to main content
Trích yếu V/V Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn Ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi cô
Số hiệu văn bản
1940/SXD-QLXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Thông báo
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Sở Xây dựng