Skip to main content
Trích yếu Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 3) 2022
Số hiệu văn bản
84/TB-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Sở Xây dựng