Skip to main content
Trích yếu V/v hưỡng dẫn hỗ trợ chính sách cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở
Số hiệu văn bản
268/NHCS-KHNV
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng