Skip to main content
Trích yếu V/v hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng
Số hiệu văn bản
629/SXD-QHKT&PTĐT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng