Skip to main content
Trích yếu Kết luận thanh tra hành chính phòng Hạ tầng kỹ thuật và Vật liệu xây dựng thuộc Sở Xây dựng 2022
Số hiệu văn bản
03/KL-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Kết luận
Văn bản của
Sở Xây dựng