Skip to main content

Ký kết Hợp đồng ba bên tài trợ lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cao Lộc – Lộc Bình – Đình Lập (dọc tuyến Quốc lộ 4B)

Ngày 05/5/2022, Sở Xây dựng Lạng Sơn đã phối hợp với Công ty cổ phần Sunshine Homes, Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà, Viện quy hoạch đô thị và nông thôn tổ chức lễ ký kết Hợp đồng ba bên về tài trợ lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cao Lộc – Lộc Bình – Đình Lập (dọc tuyến Quốc lộ 4B), tỷ lệ 1/25.000.

1

Giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn và các Bên ký kết Hợp đồng

Tại lễ ký kết, Giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn khẳng định: Việc lập đồ án Quy hoạch quy xây dựng hoạch vùng huyện Cao Lộc – Lộc Bình – Đình Lập (dọc tuyến Quốc lộ 4B), tỷ lệ 1/25.000 sẽ là cơ sở để khai thác hiệu quả các quỹ đất thuận lợi phát triển dọc theo tuyến Quốc lộ 4B, làm cơ sở để thực hiện được các quy hoạch cấp thấp hơn, tạo tiền đề cho môi trường kêu gọi thu hút đầu tư vào phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây từ tỉnh Lạng Sơn sang tỉnh Quảng Ninh.

Các đơn vị tài trợ Công ty cổ phần Sunshine Homes, Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà cam kết đồng hành, tài trợ toàn bộ về chi phí lập Quy hoạch quy hoạch xây dựng vùng huyện Cao Lộc – Lộc Bình – Đình Lập (dọc tuyến Quốc lộ 4B), tỷ lệ 1/25.000; Viện quy hoạch đô thị và nông thôn là đơn vị có đủ điều kiện đáp ứng hành nghề về tư vấn thiết kế thực hiện lập đồ án quy hoạch và cam kết sẽ thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đồ án quy hoạch theo qui định hiện hành.

2

Các bên hoàn thành việc ký kết Hợp đồng

Tổng dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cao Lộc – Lộc Bình – Đình Lập (dọc tuyến Quốc lộ 4B), tỷ lệ 1/25.000 là khoảng 7,4 tỷ đồng. Ngay sau lễ ký kết, các đơn vị có liên quan có trách nghiệm triển khai công việc để hoàn thành sản phẩm quy hoạch trong thời gian 08 tháng./.

Phòng Quy hoạch – Kiến trúc và Phát triển đô thị