Skip to main content

Họp thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch (Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000; Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000)

Ngày 20/4, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng của tỉnh đã tổ chức họp thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch gồm: Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000; thẩm định đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc họp và các thành viên hội đồng thẩm định, UBND các huyện, xã, thị trấn có liên quan.

Đối với nhiệm vụ Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh có nêu đây là nhiệm vụ quy hoạch phân khu đầu tiên được đưa ra Hội đồng thẩm định từ khi có chủ trương lập quy hoạch phân khu; là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hoàn thiện các cấp độ quy hoạch của thành phố Lạng Sơn, làm cơ sở để lập quy hoạch chi tiết và kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng cho thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 đạt đô thị loại I.

1

Đơn vị tư vấn trình bày Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phía Bắc

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp phát biểu của các sở, ngành về nhiệm vụ quy hoạch, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai lập đồ án quy hoạch cần nghiên cứu và đánh giá kỹ hơn về quy định của 3 loại rừng nhằm phát triển công viên trung tâm, công viên chuyên đề có tính chất tự nhiên giữ cảnh quan sinh thái và phát triển khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, ngoài ra cần cập nhật đầy đủ các dự án trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết để kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Theo đó Hội đồng thẩm định quy hoạch của tỉnh thống nhất thông qua nội dung Nhiệm vụ quy hoạch.

Đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000

2

Đơn vị tư vấn trình bày nội dung đồ án Quy hoạch chung

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh có nêu đây là đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Văn Quan để đáp ứng yêu cầu phát triển thị trấn làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng trên địa bàn khu trung tâm thị trấn và thực hiện Nghị Quyết 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lạng Sơn; Nội dung đồ án cơ bản đáp ứng tiêu chí, yêu cầu đề ra, tuy nhiên đề nghị chỉnh sửa một số vấn đề gồm: giữ nguyên trạng trụ sở UBND huyện Văn Quan; điều chỉnh Nhiệm vụ tăng quy mô dân số đô thị và tính chất của đô thị. Đề nghị Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch, báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định hiện hành./.

Phòng Quy hoạch – Kiến trúc và Phát triển đô thị./.

 

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

 

3

Sở Xây dựng trình bày Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch

4

Chủ tịch Hội kiến trúc sư tham gia ý kiến nội dung đồ án quy hoạch

5

Chủ tịch Hội đồng thẩm định đồng chí Lương Trọng Quỳnh Kết luận tại cuộc họp