Skip to main content

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2022-2024

Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/ĐTNK ngày 09/11/2021 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027. Được sự đồng ý của Đảng bộ Sở Xây dựng, Ban thường vụ Đoàn Khối CCQ tỉnh, ngày 04/4/2022 Chi đoàn Văn phòng Sở Xây dựng tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

Dự và chỉ đạo Đại hội về phía Đảng bộ Sở Xây dựng có đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng; Về phía Đoàn cấp trên có đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn.

 Dự Đại hội còn có các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng; Công đoàn Sở Xây dựng; Chi đoàn Sở Công thương, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và 12/13 đại biểu được triệu tập.

Đoàn Chủ tịch đã thông qua Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Sỹ Tân Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá và ghi nhận kết quả hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời giao nhiệm vụ, gợi mở, định hướng cho Đại hội và Chi đoàn trong thời gian tới.

1

Đồng chí Nguyễn Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 và đề nghị BCH nhiệm kỳ mới phát huy những kết quả nhiệm kỳ cũ đạt được đồng thời đổi mới các hình thức sinh hoạt, tạo đặc thù riêng của ngành, chủ động tham mưu tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đoàn.

2

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 03 đồng chí, gồm: Đồng chí Chu Huyền Trang, đồng chí Nguyễn Phương Thảo và đồng chí Hoàng Hải Yến; đồng chí Chu Huyền Trang được bầu giữ chức Bí thư Chi đoàn và đồng chí Nguyễn Phương Thảo được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi đoàn.

Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Cũng tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã phát động phong trào quên góp ủng hộ quỹ hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Kết quả các đại biểu đến dự Đại hội đã quên góp được 3 triệu động.

3

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tân Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng và Đoàn cấp trên chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

4

Các đại biểu dự chụp ảnh lưu niệm Đại hội với Chi đoàn Văn phòng Sở Xây dựng

Chi đoàn Văn phòng Sở Xây dựng./.